Skip to content

Polish GCSE at St John’s RC Academy

Another first for pupils at St John’s RC Academy.

This term sees the start of a new venture for over 30 of the Polish students who attend St John’s RC Academy.  For the first time they are able to study for a GCSE in their own language.

Mrs Audrey May, Headteacher of St John’s Academy, has secured support from Mrs Wioletta Hass-Lipinska, Headteacher of the Perth Polish Saturday school, who will teach and support the pupils through to sitting their GCSE in Polish next summer.  The pupils are so excited by this opportunity which takes place every Thursday evening after school.

This opportunity has been extended to Polish students in other Perth secondary schools and 8 have already taken up the opportunity.

For more information please call 07547365353

W tym tygodniu rozpoczęliśmy zajęcia przygotowujące do egzaminu GCSE z języka polskiego jako języka obcego. Jest to nowa inicjatywa skierowana do polskich uczniów uczęszczajacych do St John’s RC Academy. Dzięki wspόłpracy dyr.St John’s RC Academy Mrs.Audrey May i dyr.Polskiej Szkoły Sobotniej w Perth p.Wioletty Hass -Lipińskej udało się zrealizować to przedsięwzięcie. Zajęcia przygotowujące do w/w egzaminu odbywają w każdy czwartek o godz.16.00 i 17.30. Możliwość przygotowania się i przystąpienia do tego egzaminu daje uczniom okazję do  podniesienia kwalifikacji i dodatkowe punkty w ogόlnych wynikach nauczania. Oferta jest skierowana do wszystkich uczniόw szkόł średnich znajdujących się na terenie Perth & Kinross. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt tel.07547365353